Nieuwsfeed Belastingdienst actueel voor ondernemers Nieuwsfeed Belastingdienst actueel voor ondernemers

 • Landbouwnormen: normen voor eigen verbruik en privégebruik beschikbaar
  on 7 december 2023 at 07:45

  Jaarlijks publiceren wij de ‘Landelijke Landbouwnormen’. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.

 • Belastingdienst en LTO Nederland tekenen hernieuwd brancheconvenant
  on 6 december 2023 at 10:30

  De Belastingdienst en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) hebben het brancheconvenant Land- en Tuinbouw op 24 november 2023 hernieuwd en opnieuw ondertekend. De belangrijkste wijziging is dat deze 2 partijen het convenant voortaan om de 5 jaar evalueren en actualiseren, in plaats van jaarlijks. Verder zijn aan het convenant de afspraken toegevoegd die zijn gemaakt voor de extraterritoriale werknemers in de agrarische sector (de zogenaamde cafetaria-regeling).

 • Belastingdienst en koepelorganisaties tekenen nieuw koepelconvenant horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD)
  on 10 november 2023 at 13:30

  Op 1 november ondertekenden de koepelorganisaties Auxilium-Fiscount (KAN), Extendum, NOAB, Novak, RB en SRA een nieuw standaard koepelconvenant voor horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD). Daarnaast sloot ook de NOB aan. Die tekende voor het eerst het koepelconvenant.

 • Vanaf 1 januari 2024: wijziging voor de btw bij eigen bijdrage personeelsvoorziening of geschenken
  on 17 oktober 2023 at 13:30

  Ontvangt u van uw werknemers of relaties een eigen bijdrage voor de personeelsvoorzieningen of relatiegeschenken? Tot 1 januari 2024 mag u deze eigen bijdrage (exclusief btw) nog aftrekken van de uitgaven.

 • Belastingplicht bzm: bepaalde uitzonderingen vervallen vanaf 1 oktober 2023
  on 21 september 2023 at 13:00

  Hebt u een vrachtauto(combinatie) met een toegestane maximum massa van 12.000 kilo of meer, en betaalt u nog geen belasting zware motorrijtuigen (bzm)? Mogelijk moet u vanaf 1 oktober 2023 wél bzm betalen en aangifte bzm doen.

 • Aanmaningen na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel
  on 21 september 2023 at 12:00

  Hebt u in juli 2023 een brief gekregen waarin wij lieten weten dat wij uw betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis gingen intrekken? En hebt u – ondanks een eventuele actie – nog steeds een betalingsachterstand? Dan kunt u vanaf eind september 2023 aanmaningen verwachten voor alle belastingaanslagen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen.

 • Tot 1 april 2024 gaan wij soepel om met voorwaarde saneringsakkoord
  on 4 september 2023 at 11:15

  Bent u ondernemer en lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Dat wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt. Vanwege de coronacrisis gingen wij soepeler om met 1 van onze voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord. Dat blijven wij doen tot 1 april 2024.

 • Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024
  on 14 augustus 2023 at 10:30

  De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. Daarom trekken wij de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Werkt u met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging, dan hebt u tot 1 januari de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

 • Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken
  on 1 augustus 2023 at 17:00

  Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een belastingadviseur of boekhouder (intermediair)? En hebt u uw intermediair gemachtigd om digitale gegevens van u te ontvangen via de Belastingdienst? Vanaf 1 augustus 2023 kunt u uw geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken.